Untuk maklumat mengenai waktu dan tarikh penghantaran anda, sila hubungi pedagang kerana kami di hoolah tidak ada maklumat tersebut di dalam sistem kami.

Bergantung pada dasar pengembalian wang pedagang, mereka mungkin memberi anda pengembalian wang penuh atau membolehkan anda mengganti dengan produk lain yang bernilai serupa.

Malangnya, kami tidak mempunyai pengaruh terhadap dasar pembayaran balik yang diberikan oleh pedagang.

Did this answer your question?