Setelah pedagang memulakan Pembayaran Balik Penuh (Full Refund), kami akan memproses jumlah pengembalian wang ke kad kredit atau debit anda yang pada awalnya anda gunakan.

Untuk Pembayaran Balik Penuh, jumlahnya akan dikembalikan semula ke kad kredit atau debit anda anda.

Lazimnya, keseluruhan proses akan memakan masa lapan hingga sepuluh hari waktu kerja sehingga jumlah tersebut dapat dilihat dalam kad kredit atau debit anda.

Pengesahan e-mel akan dihantar kepada anda. Sebagai alternatif, anda dapat melihat status pembayaran anda melalui consumer portal atau memuat turun aplikasi hoolah.

Did this answer your question?