Berikut adalah syarat yang diperlukan:

Bagi pengguna yang berpusat di Singapura:

• Nombor kad pengenalan Singapura atau nombor FIN

• Nombor telefon bimbit yang bermula dengan kod telefon +65

• Alamat e-mel yang sah

• Kad kredit / kad debit yang dikeluarkan oleh institusi kewangan

Bagi pengguna yang berpusat di Malaysia:

• Nombor Kad Pengenalan Malaysia / MyKad atau nombor FIN

• Nombor telefon bimbit yang bermula dengan kod telefon +60

• Alamat e-mel yang sah

• Kad kredit / kad debit yang dikeluarkan oleh institusi kewangan

Bagi pengguna yang berpusat di Hong Kong:

• Nombor Kad Pengenalan Hong Kong (HKID)

• Nombor telefon bimbit yang bermula dengan kod telefon +852

• Alamat e-mel yang sah

• Kad kredit / kad debit yang dikeluarkan oleh institusi kewangan

Sekiranya anda berumur di bawah 18 tahun dan ingin menggunakan hoolah untuk membeli barang-barang anda, minta ibu bapa atau penjaga anda untuk membeli bagi pihak anda.

Did this answer your question?